קטגוריה: פורום רשלנות רפואית

רשלנות אקטיבית, במחדל רפואי ומתן הסבר

3 רמות של רשלנות רפואית

 • רשלנות אקטיבית– הרופא עשה משהו לא בסדר.
 • רשלנות במחדל רפואי– כתוצאה מאי עשייה נגרם נזק למטופל (זליג– הוחלט שלא להטיל אחריות שכן הנטל הוא אדיר).
 • רשלנות באי מתן הסברבייניש בדעקה– באי מתן הסבר עוברים מתקיפה לרשלנות.

החידוש של דעקה:

פגיעה באוטונומיה. נוצרה חובת זהירות חדשה המוסיפה תוכן נוסף לחובת הזהירות הקיימת בין רופאים למטופלים.

הפרתה נובעת מאי מתן הסבר.

 פורום רשלנות רפואית

הניתוח בעדקה בוצע כך

 1. הפרת חובת הזהירות של הרופא: מתקיים (לא ניתן הסבר)
 2. נזק: מתקיים
 3. קש"ס בין אי מתן הסבר לבין הנזק לכתף- בדעקה לא מתקיים.

השופט אור מכיר בראש נזק בנוסף לפגיעה בכתף- זוהי הפגיעה באוטונומיה– אי מתן ההסבר מייצר אחריות נזיקית לכשעצמו לפי ראש נזק של פגיעה באוטונומיה.

ינותח כך:

 1. הפרת חובת הזהירות של הרופא: מתקיים (אי מתן ההסבר)).
 2. נזק: מתקיים )פגיעה באוטונומיה(
 3. אין צורך בקש"ס כי אי מתן הסבר לפני הטיפול הוא שגרם לנזק-הפגיעה באוטונומיה
 • בחלק מהתביעות תובעים בעוולת הרשלנות בגין הנזק הפיזי שנגרם )למקרה שביהמ"ש יקבע שמתקיים קשר סיבתי ולחלופין בפגיעה באוטונומיה בעוולת הרשלנות (קדוש, יהודה)
 • ויכוח בביהמ"ש העליון- האם ההגנה על האוטונומיה מבטאת סוג נזק חדש בעוולת הרשלנות או עילת תביעה עצמאית?

(אבנעל)

 • פיצוי על אוטונומיה בעייתיות בשאלה כמה שווה האוטונומיה והאם לבחון לפי מבחן אובייקטיבי או סובייקטיבי  גובה הפיצוי- כגובה הפגיעה באטונומיה )קדוש( .

בדעקה ובמאיה בן דוד נפסקו סכומי פיצויים שונים.

יש מצבים בהם התובע יקבל פיצוי כפול, גם על הנזק הפיזי )במידה והוכח קש"ס( וגם על הפגיעה באוטונומיה.

גובה הפיצוי בגין הפגיעה באוטונומיה תלוי בשאלה האם הצליחו להוכיח קש"ס לנזק הפיזי (מאיה בן דוד).

יש לנתח רשלנות רפואית כהח"ח שבחוק זכויות החולה.

אפשר לשאול שאלות ב- פורום רשלנות רפואית ולקבל דוגמאות אמתיות מעורכי דין.